Vill ditt företag nå nya kunder ?

Kanske en extremt dum fråga, vilket företag vill inte nå nya kunder? Men frågan är fortfarande berättigad. Att nå rätt kunder är det viktigaste och det är där vi kan bli partners.

Photo by Ana Krach / Pixabay

1. Allmän marknadsföring med stor exponering i bild- och textformat.

Med vårt breda mediekoncept som riktar sig till olika besökare finns det riktigt bra möjligheter för ditt företag att kunna uppnå ett stimulerande resultat genom att marknadsföra dig hos oss. Vi erbjuder många möjligheter att synas med bilder, logotyper och texter.

Photo by SCREEN POST / Unsplash

2. Mer koncentrerad reklam, med produktplacering etc.

Om du vill nå ut lite mer med speciella erbjudanden eller produkter så finns det också riktigt bra möjligheter för detta via flera olika marknadsföringskanaler. Du kan välja precis själv var och exakt hur mycket du vill få ut information om dina unika erbjudanden eller produkter.

Foto av Fredrik Sten Fotosten

Vi lyssnar på dig och tillsammans tittar vi på lämpliga möjligheter för att du ska ses tillsammans med oss för bästa resultat!

  • Framsida.
  • Sidor.
  • Menyer.
  • Erbjudanden.
  • Inlägg.
  • Bilder.
  • + mer..

Det finns många möjligheter att lyckas med din marknadsföring via Swedish Junior Hockey. Egentligen finns det inga hinder förutom att du ska vara en lämplig annonsör gentemot våra läsare. Vi accepterar inte annonsörer med fel meddelande till oss eller våra besökare. Om detta låter intressant för ditt företag, är du välkommen att kontakta oss för en ytterligare diskussion.